بیماریها

رفع-عیوب-انکساری

عیوب انکساری چیست؟

بنابراین می توان گفت که قسمت های مختلف چشم از جمله ی قرنیه، عدسی و… باعث ایجاد

تومور غده اشکی

درمان تومور غده اشکی

غده اشکی و تومور غده اشکی چیست؟ غده‌های اشکی غدد کوچکی هستند که در گوشه بیرونی چشم

قوز-قرنیه

قوز قرنیه

قوز قرنیه یک اختلال بینایی است که زمانی رخ می دهد که قرنیه به طور معمول گرد