شماره تماس

کلینیک بصیر ۰۲۱۶۶۵۶۵۷۵۷
بیمارستان بهمن ۰۲۱۴۳۰۱۹

ساعات کاری

چهارشنبه ها صبح بیمارستان بهمن یکشنبه ها عصر کلینیک بصیر

آدرس مطب

تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمال‌زاده شمالی، نرسیده به فاطمی،‌ مرکز چشم پزشکی بصیر
تهران، شهرك غرب، خيابان ايران زمين شمالی، بيمارستان بهمن

مراجعه کنندگان عزیز جهت دریافت نوبت
از طریق فرم تماس اقدام نمایید